prekladnemcina.sk

Preklady z nemeckého jazyka do slovenského a opačne. Korektúry textov v slovenskom jazyku - okrem kontroly pravopisu a gramatiky aj kontrola jednotnosti terminológie.      


prekladnemcina.sk

Znalosť práce s prekladateľskými softvérmi SDL Trados, Across, Memsource, memoQ.


      

prekladnemcina.sk

Dlhoročná prax.