Preklady z nemeckého jazyka do slovenského a opačne.Preklady z českého do slovenského jazyka.Zameranie: obchodné zmluvy, technická dokumentácia (návody na montáž strojov, návody na použitie strojov, uvádzanie zariadení do prevádzky, technické príručky, bezpečnostné listy...), ale aj všetky bežné dokumenty.Preklady zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka prechádzajú korektúrou rodeného hovoriaceho.Pôvodná grafická úprava zostáva zachovaná.Znalosť práce s prekladateľskými softvérmi SDL Trados, Across, Memsource, memoQ, Transit NXT.