Všeobecná štátna jazyková skúška – úroveň C1-C2. Dlhoročné skúsenosti s prekladmi obchodnej a technickej dokumentácie, a tiež s tlmočením pri uvádzaní strojov a zariadení do prevádzky.Znalosť práce s prekladateľskými softvérmi SDL Trados, Across, Memsource, memoQ.Prax s vykonávaním korektúr textov v slovenskom jazyku.