Cena za 1 normostranu prekladu z nemeckého do slovenského jazyka je 15,-- €. K cene sa neprirátajú už žiadne príplatky za preklad.

Cena za 1 normostranu prekladu zo slovenského do nemeckého jazyka je 17,-- €. K cene sa neprirátajú už žiadne príplatky za preklad a je v nej zahrnutá aj korektúra rodeným hovoriacim.

Cena za 1 normostranu prekladu z českého do slovenského jazyka je 6,-- €

Cena za 1 normostranu korektúry v slovenskom jazyku je 2-- €.

Celková cena za zadaný preklad/korektúru vychádza z počtu normostrán (1 NS znamená 1800 znakov vrátane medzier).
Adresa na zasielanie textov:
ic.sliac@gmail.com
Mobil: 0904 102 641